Florence Scholler

FLORENCE SCHÖLLER

Familiale bemiddeling

 

U bevindt zich in een conflictsituatie in de familiale context. 
Elk gesprek leidt tot niets anders dan toenemende boosheid, verwijten en vervreemding. 
Soms in die mate dat er zelfs geen communicatie meer mogelijk is. Soms met een contactbreuk tot gevolg.
U wenst geen escalatie naar de rechtbank maar zonder hulp geraken jullie er niet uit. 
Dan is bemiddeling vast iets voor jullie! 

Bemiddeling is een volwaardige alternatieve conflictoplossing. Tijdens onze gesprekken is er aandacht en ruimte voor zowel de gevoelsmatige als de juridische afhandeling van de situatie (indien van toepassing). 

Bemiddeling = maatwerk. Het hele proces verloopt op het door U aangegeven tempo en in functie van uw noden.  

Bij het bereiken van een akkoord, stel ik een overeenkomst op. Bijvoorbeeld een echtscheiding met onderlinge toestemming of een (ouderschaps)overeenkomst die door de rechtbank bekrachtigd kan worden.  

Als erkend familaal bemiddelaar kan ik dit volledig autonoom afhandelen en laten homologeren door de rechtbank. Dit zonder tussenkomst van een advocaat en zonder dat U voor de rechtbank dient te verschijnen. Zo bespaart bemiddeling U een tijdrovende, kostelijke en soms pijnlijke procedure voor de rechtbank. U kunt bij mij terecht zowel voor vrijwillige als voor gerechtelijke bemiddelingen. 

 

Voor welke thema’s? 

Alle conflicten die zich binnen een gezin of familie kunnen voordoen, denk aan: 

  • Scheidingen en relatiebreuken  
  • Regelingen omtrent de kinderen (zowel financieel als wat betreft de verblijfsregeling) 
  • Spanningen in het kader van nieuw samengestelde gezinnen 
  • Omgangsregeling tussen kleinkinderen en grootouders 
  • Generatieconflicten – ouderverstoting 
  • Overige conflicten, bijvoorbeeld: in het kader van zorgbehoevende ouders, ziekte, overlijden, nalatenschap, organisatie van een huwelijk, mede-eigendom, etc… 

Wie ben ik? 

Ik ben afgestudeerd als licentiaat in de Rechten en ben gedurende 15 jaar werkzaam geweest op het Openbaar Ministerie bij de Rechtbank van Eerste aanleg te Antwerpen. Mijn laatste jaren op het OM waren exclusief toegewijd aan de familierechtbank en de familiegerelateerde dossiers. Ik verleende wekelijks advies op de zittingen van de familierechtbank en was tevens het aanspreekpunt voor alle materie die familierechtbank gerelateerd was.  

Ik heb de mentaliteit van alle spelers op de rechtbank en van mezelf gaandeweg zien evolueren naar een meer bemiddelingsvriendelijke wijze van procederen.  

De voordelen van bemiddeling zijn zo vanzelfsprekend voor alle partijen en bovendien sluit deze methodiek zoveel meer aan bij mijn eigen aanvoelen en ingesteldheid dat ik mij bijschoolde als familiaal bemiddelaar. Nadat ik mijn erkenning als familiaal bemiddelaar had behaald, was de tijd rijp om mijn toga aan de haak te hangen en mijn bemiddelingspraktijk op te starten, 2 Consent. Sindsdien werk ik uitsluitend als familiaal bemiddelaar. 

AANWEZIGHEDEN

Medisch centrum Hortensiahof

Ik ben aanwezig elke dinsdag tussen 18 en 22u.

MAAK EEN AFSPRAAK

Snel online

+32 472 66 71 71

Meer info: